Appreciative Inquiry (AI)

door positieve ervaringen en succes samen te onderzoeken, samen groeien. Nog beter worden waar je samen al goed in bent in plaats van alleen te kijken wat er niet goed gaat.

Appreciative Inquiry is een manier van werken waarbij je samen kijkt naar wat goed gaat en hoe je dat kunt uitbreiden. In plaats van te focussen op problemen en wat er misgaat, richt je je op de positieve dingen. Dit helpt om een beter begrip te krijgen van de sterke punten en successen binnen een team of organisatie. Hierdoor voelen mensen zich meer betrokken en gemotiveerd.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een zorgteam onderzoekt hoe de ervaring van patiënten verbeterd kan worden. Mevrouw A. is onlangs ontslagen en gaf aan zeer tevreden te zijn.

Iedereen die bij de zorg van mevrouw A. betrokken was, gaat samen op zoek naar wat er precies goed ging. Ook mevrouw A. zelf is gevraagd wat haar zo tevreden maakte.

Eén van de belangrijkste punten die naar voren kwam, was dat mevrouw het erg fijn vond om goed op de hoogte gehouden te worden. Hoewel ze het vervelend vond dat een onderzoek werd uitgesteld, voelde ze zich beter doordat ze snel geïnformeerd werd en er aandacht was voor haar teleurstelling. Ze voelde zich als patiënt echt gezien en gehoord.

Door  positieve ervaringen te delen en te bespreken, kun je leren wat jullie sterke punten zijn. Misschien ontdekken je dat jullie heel goed zijn in het creëren van een warme en gastvrije omgeving voor  patiënten. Door je daarop te concentreren en dat verder uit te bouwen, kunnen je als team nog beter worden.

Bouwen op wat al goed werkt

Het mooie van deze methode is dat het niet alleen gaat om het oplossen van problemen, maar om het bouwen op wat al goed werkt. Dit zorgt voor een positieve sfeer en moedigt mensen aan om hun beste beentje voor te zetten. Iedereen voelt zich gewaardeerd en gehoord, wat de samenwerking en de resultaten ten goede komt.

Kortom, Appreciative Inquiry is een krachtig hulpmiddel om teams en organisaties te helpen groeien door te focussen op positieve ervaringen en successen. Het helpt ons te zien waar we goed in zijn en hoe we dat nog beter kunnen doen.


“Door te kijken naar mogelijkheden komt er positieve energie vrij en stimuleer je creativiteit, betrokkenheid en initiatief”

Hoe werkt het?

Een coach of trainer begeleidt het proces van appreciative inquiry, door het team te helpen een aantal vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld:

Beschrijf een hoogtepunt uit je werk waarbij je een gevoel van ‘flow’ had. Je voelde de energie stromen en alles verliep heel goed.

Wat waardeer je het meest in jezelf, jouw organisatie of in je werk?

 Wat vind jij dat ervoor zorgt dat jou organisatie het overleeft?

Stel je voor dat je 10 jaar slaapt en jouw organisatie groeit door met alle goede dingen. Je wordt wakker na 10 jaar en je gaat naar je werk, wat zie je dan?

Dit zijn een aantal vragen die het startpunt zijn van Appreciative Inquiry (AI). Het is een favoriete methode van veel trainers omdat het veel energie en betrokkenheid oplevert bij de teamleden.