februari 7, 2024

Met een DISC -vragenlijst meet je de intensiteit van de DISC stijlen bij een persoon. De DISC-stijlen zijn: DominantInteractiefStabiel en Consciëntieus. (Wat is DISC?)

Weet jij al wat jouw gedragsstijl is? Lees hierna of je denkt dat dit bij jou past. Nee? Kijk dan eens, aan het eind van deze pagina, bij de beschrijvingen van de andere stijlen.

Calculerend, controlerend, critisch

Mensen met een consciëntieuze gedragsstijl bewaken met hun kritische houding de kwaliteit. Ze nemen beslissingen los van emoties, en ze bekijken zaken objectief en logisch. Problemen benaderen zij omzichtig en laten zich niet haasten bij het uitspreken van een mening. Een onderwerp wordt eerst vanuit alle kanten bekeken voordat er een oordeel wordt uitgesproken of een stappenplan wordt gemaakt. Hierdoor is het tempo van de C lager, maar als het plan eenmaal klaar is, dan wordt een resultaat sneller bereikt, om dat alle ins-and-outs vooraf zijn bekeken!

Consciëntieuze stijl herkennen

Deze stijl herken je aan:

 • De handdruk is aanwezig en naar beneden gedrukt. Hij laat daarna snel weer los;
 • Is tijdens een gesprek heel direct en stelt vragen, als dit nodig is licht hij zaken gedetailleerd toe;
 • Doet lang over een beslissing en heeft veel details nodig om deze te kunnen nemen;
 • Heeft niet zo'n behoefte aan informele bijeenkomsten, maar is er zich er van bewust dat dit erbij 'hoort'.

De behoeften van de Consciëntieuze stijl

C's houden ervan om precies te weten hoe iets in elkaar zit. Ze zijn precies en nauwkeurig, en ze hebben de tijd nodig om zaken goed te kunnen uitzoeken. Ze floreren het beste in een omgeving die goed georganiseerd is. Ze krijgen  veel stress van een ongeorganiseerde omgeving of van collega's en/of bazen die ongestructureerd werken en grote risico's nemen.

Een C heeft behoefte aan ruimte, tijd en duidelijke vragen om het werk goed te doen. Bij veranderingen in de omgeving zijn ze vooral op het zoek naar het 'waarom'. Een verandering zonder een duidelijke onderbouwing of doel levert stress op, maar kan ook zorgen dat een C fors in verzet gaat komen. Bij een duidelijk doel kan de perfectionistische inslag in de voorbereiding zorgen dat een verandering goed en zorgvuldig kan worden doorgevoerd.

Sterke kanten van de Consciëntieuze stijl

 • Zorgt ervoor dat het resultaat klopt door alles te controleren op juistheid en nauwkeurigheid;
 • Werkt zelfstandig en onafhankelijk zonder zich te laten afleiden;
 • Leeft volgens hoge persoonlijke en professionele normen en zorgt ervoor dat hij hier ook volgens handelt;
 • Analyseert problemen objectief los van emoties en zorgt voor gedegen oplossingen;
 • Zorgt ervoor dat tijd en energie zo efficiënt mogelijk worden gebruikt.

Uitdagingen voor de Consciëntieuze stijl

 • Niet iedereen dezelfde hoge normen opleggen. Een C stelt hoge normen aan zijn eigen werk en vindt ook dat dit voor anderen moet gelden. Maar door iedereen dezelfde hoge standaarden op te leggen, loopt hij het risico de waarde van een andere stijl niet te zien;
 • Goed is goed genoeg. Vaak zullen de laatste details aan een richting of klus niet veel waarde meer toevoegen. Maar er wel voor zorgen dat de tijd verder verstrijkt. Voor een C is het belangrijk om te bepalen op welk moment extra details echt nog van toegevoegde waarde zijn, of dat het tegemoet komt aan de behoefte om alles te willen weten;
 • Fouten maken is menselijk. Een C is er trots op dat hij er in slaagt om nauwkeurig en zorgvuldig te werken en zorgt dat alles vooraf dubbel is gecontroleerd. Als een ander hem dan toch op een fout kan wijzen raakt een C van slag en kan zich dit persoonlijk erg aantrekken;
 • Kies niet altijd voor veilig. Een C wil graag zekerheid en zal zich niet gauw inlaten met zaken die een speculatief karakter hebben. Hierdoor loopt hij het risico om problemen altijd via een bewezen weg aan te pakken. En loopt hij het risico om een nieuwe efficiëntere en betere oplossing die zich nog niet heeft bewezen heeft te missen.

Wil je meer weten over de andere stijlen? Lees dan verder