De kracht van de Stabiele stijl

Met een DISC -vragenlijst meet je de intensiteit van de DISC stijlen bij een persoon. De DISC stijlen zijn: DominantInteractiefStabiel en Consciëntieus. (Wat is DISC?)

Weet jij al wat jouw gedragsstijl is? Lees hierna of je denkt dat de stabiele stijl past. Denk je van niet? Onderaan deze pagina vind je de beschrijvingen van de andere stijlen.

Standvastig, sensitief, systematisch

Mensen met een stabiele gedragsstijl werken het liefst op de achtergrond en zorgen ervoor dat systematisch en gestaag al het werk wordt gedaan. Ze zijn vriendelijk, helpen graag anderen en zorgen ervoor dat alle leden van een team betrokken blijven en mee kunnen komen.

Ook in situaties van stress blijven mensen met een stabiele stijl nog lang aardig en beleefd. Ze houden ervan om taken af te ronden en hebben moeite met steeds wijzigende omstandigheden en uitgangspunten.

Door hun loyaliteit zullen ze altijd proberen er iets van te maken en zich niet snel ergens direct tegen  te verzetten.

Stabiele stijl herkennen

Deze stijl herken je aan:

  • Heeft een zachte handdruk, bijna niet aanwezig en hij wil het liefst zo snel mogelijk los laten;
  • Is een goede luisteraar en zal in een gesprek niet snel de spreker onderbreken;
  • Neemt de tijd om tot een beslissing te komen en wil niet geforceerd worden bij het nemen van een beslissing;
  • Is niet iemand die alle feestjes, recepties en netwerkbijeenkomsten bij langs loopt.

De behoeften van de Stabiele stijl

S's hebben een grote behoefte aan een stabiele omgeving en houden van herhalende routines.


Ze willen graag in alle rust hun werk doen, zodat ze taken kunnen afronden voordat ze aan een volgende taak beginnen.


Een S heeft vaak een kleine groep van mensen om zich heen die ze kunnen vertrouwen. Vertrouwen opbouwen in nieuwe mensen kost tijd, maar de S heeft veel geduld en neemt de tijd om dit op te bouwen.


Een vriendelijke bejegening en het tonen van respect en waardering, zorgt ervoor dat de S kan blijven functioneren als de motor van een team.

Sterke kanten van de S stijl

  • Zorgt ervoor dat het werk wordt gedaan en dat taken worden afgerond
  • Is loyaal en bereid om hard te werken voor zaken en mensen waarin hij gelooft
  • Is bereid om anderen te helpen op de terreinen waarin hij zelf deskundig is
  • Zorgt dat mensen weer bij elkaar worden gebracht als er ruzie ontstaat
  • Is betrouwbaar en evenwichtig

Uitdagingen voor de Stabiele stijl

Elke stijl heeft zijn eigen uitdagingen om mee te leren omgaan, hieronder volgen de 4 belangrijkste van de stabiele stijl.

Het stellen van eigen prioriteiten 

Doordat een S snel en graag anderen helpt, kan dit ten koste gaan van het eigen werk en loopt hij het risico dat de prioriteit van een ander boven de eigen prioriteiten wordt gesteld

Niet altijd iedereen tevreden willen stellen

Een S zal heel lang (te lang) proberen het iedereen het naar de zin te maken, terwijl dit niet altijd mogelijk is en hij zal zich daar ook vaker bij neer moeten leggen

Omgaan met veranderende omstandigheden

Een stabiele en voorspelbare omgeving voelt veilig en vertrouwd, maar de wereld is continu in beweging. En het vasthouden aan het vertrouwde kan een S gaan tegenwerken

De eigen talenten laten zien aan anderen

Doordat een S bezig kan zijn met alles wat anderen hebben nagelaten en zorgt dat alles blijft doorgaan, kan het gevolg zijn dat anderen niet zien welke talenten een S nog meer heeft


Wil je meer weten over de andere stijlen? Lees dan hieronder verder